VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

National Institute for Food Control

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin có dấu * bên dưới!
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Địa chỉ thư điện tử sẽ được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống và nhận các thông tin thông báo từ hệ thống.
II. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI MẪU
III. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
Chú ý : Quý khách vui lòng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu